Survey logo
Emailworks tevredenheidsonderzoek
 
Page 1 of 1
 
  Emailworks tevredenheidsonderzoek  
Teneinde u als afnemer van Emailworks voor scholen zo goed mogelijk te kunnen bedienen willen wij graag van u weten wat uw ervaringen zijn. Tevens geven wij u de gelegenheid om aan te geven op welke manier onze dienstverlening verbeterd kan worden.
Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen. Het invullen van deze enquete zal niet meer dan 3 minuten in beslag nemen.

 
  Custom image
 
 
 
  Custom image
 
 
 
1.
*
 
 
 
 
2.

 
 
 
 
3.

Als u het niet precies weet, maak gaarne een schatting (absolute getallen)
 
 
 
 
4.
Wat zijn de eerste reacties van de ouders die email ontvangen?
Wat is in zijn algemeenheid de strekking van de reacties
 
           
Reactie ouder          
 
 
 
5.
Wat kan er verbeterd worden aa het produkt Emailworks voor scholen?
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
6.
Waar heeft u wat betreft Internet, communicatie en operationele optimalisatie nog meer behoefte aan?
Minimaal 1 en maximaal 4 opties aangeven (alleen de belangrijkste)   Select at least 1 response and no more than 4 responses.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  Done   Cancel    


Powered bij Emailworks